Sverige

Lot-Nr

Bild

Facit-Nr

**/¤

Beskrivning

Utrop

1

71370.jpg

Förfil

*

HALMSTAD tydlig rakstämpel (Nst 4) på omslag till fribrev i 2:a viktklassen till Götheborg

75

2

71378.jpg

Förfil

*

HELSINGBORG 11.6.1841 (Nst 7) på fribrevsomslag till Götheborg

50

3

71369.jpg

Förfil

*

STRÖMSTAD rakstämpel (Nst 4) mycket tydligt avtryck på fribrevsomslag till Götheborg

150

4

11700.jpg

Förfil

*

ÖREBRO 10.2.1845 (Nst 7) ”hemmagjort kuvert” hörnskada. Brevet var i 4:e viktklassen och med notering ”Åtföljer justitio collegiors förmyndare kammarens bref”

50

5

81010.jpg

2

¤

4 skilling felfritt ex med god centrering och halv stämpel Götheborg

200

6

80343.jpg

2E4

*

4 skilling i det 4:e eftertrycket från år 1885. Undertyp i från position 9 i 9-blocket

500

7

80006.jpg

3

¤

6 skilling i ett kraftigt reparerat ex men med hel och läsbar stämpel GÖTHEBORG 4.6.1856

400

8

80953.jpg

3

¤

6 skilling stämplad i Gefle 13.2.185_ med kort hörntand nertill vänster och troligen mindre reparation

750

9

80954.jpg

4

¤

8 skilling med ett lättare veck och ett riss upptill. Mycket bra centrering och tandning, del av två halva fyrkantstämplar Luleå 2_.9.1856

750

10

80154.jpg

4

¤

8 skilling i ett snedcentrerat ex stämplat i Gefle. Intressant ojämt tryck på den nedre konturen. Mindre förbättringar/reparationer

400

11

80345.jpg

4E4

*

8 skilling i det 4:e eftertrycket från 1885. Undertyp c från position 3 i 9-blocket

750

12

80153.jpg

5c

¤

24 skilling orangeaktigt röd (tegelröd) med tätt bottentryck. Reparerat med nya marginaler (ny baksida) men gott utseende med en rättvänd nästan hel lätt stämpel STOCKHOLM 19.4.1858. Mycket bra (perfekt) centrering p.g.a. reparationen

1250

13

80346.jpg

5E4

*

24 skilling i det 4:e eftertrycket från 1885. Undertyp h från position 8 i 9-blocket

750

14

80348.jpg

6a1

¤

Svarta lokalmärket 1 skilling på tunt papper med intyg av Sjöman "gott exemplar" som nämner "på baksidan en tunn punkt synlig endast i bensin eller dylikt", denna är obetydlig och syns inte vid genomlysning. Distinkt stjärnstämpel på ett bra ex av detta svåra märke

1500

15

80270.jpg

6N1

(**)

Svarta lokalmärket i det 1:a nytrycket från 1871 (tandning 14 med 1865 års verktyg). Vackert märke "postfriskt" men omgummerat märke

500

16

71593.jpg

7

*

Felfritt rufftandat 5 öre Vapen. Gummeringen är intorkad, syns svagt. Intressant kraftigt tryckt övre ramlinje från arkets ytterkant och färgsudd i högra textfältet

250

17

60012.jpg

7

(*)

5 öre Vapen ostämplad utan gummering (svagt spår från gummeringen vid släpljus)

150

18

31350.jpg

7

¤

3-strip (1855 års tandning) av 5 öre Vapen med vars en hel dansk ringstämpel ”1” (Köpenhamn) samt del av stämpel FRA SVERRIG och båge av utländsk röd (troligen LONDON PAID). En kort hörntand men ändå ett trevligt brevklipp, troligen från ett brev till Storbritannien. Facit = 4750.- för 3-strip och mervärde för den utländska avstämplingen.

500

19

70854.jpg

7

¤

ENHÖRNA 10.12.1872 på 5 öre Vapen med några mindre kvalitetsanmärkningar

100

20

70857.jpg

7-

¤

Liten lot med Vapentyp 5 öre, 12 öre (2 blåa och 1 ultramarin), 24 öre, 30 öre, 50 öre samt 20 öre Liggande Lejon. Ett riss på 24 öre annars felfria märken, stämplar och centrering enligt bilden. Facit = 1850.-

200

21

80034.jpg

8c

*

9 öre blålila i ett gott ex med originalgummering och felfri tandning

800

22

71592.jpg

9b2

*

12 öre mörkblå med 1855 års tandning (tryckta med plåt 5 och 6). Felfritt och fräscht ostämplat ex av en något ovanligare nyans

500

23

50271.jpg

9b3

¤

NYLAND 3.8.1870 (Nst 10 typ 2) på litet brevklipp

50

24

50272.jpg

9i

¤

BJÖRNLUNDA 21.3.1862 (Nst 10 typ 1) på vacker matt ultramarin 12 öring med svagt genomlysande skrift (från det ursprungliga brevet) i nedre vänstra hörnet

150

25

70903.jpg

9

¤

PKXP N:r 10 12.1.1870 (Jönköping -Malmö)

50

26

70357.jpg

9

¤

35st 12 öre Vapen. Kvalitén är blandad men god spridning på nyanser inkl. flera tidiga bl.a. med 4-kant stämplar. Se stor bild

100

27

60878.jpg

10h2
14Be

*

24 öres porto till Tyskland (gällde till hela Tyskland 1.4.1869-30.6.1875) frankerat med 24 öre Vapen och 3 öre Liggande Lejon. Skickat från GÖTEBORG 26.10.1870 till Crefeld. Brevomslaget är något beskuret då "sidoflikarna" har skurits av men hela fram- och baksidan finns kvar. Se stor bild

500

28

60161.jpg

11

¤

HJO 11.6.1871 vackert stämplad 30 öre Vapen med två felande tänder nertill

75

29

80007.jpg

11

¤

STENEBY 24.5.1872 på 30 öre med två mindre riss

100

30

61493.jpg

11d2
9d3

*

42 öres direktporto till La Bochelle i Frankrike från STOCKLHOLM 22.1.1869. Full stämpeldokumentation på brevets baksidan. Attest Hela Obermüller Wilén (år 1991) 3-4, (3,4), (4,4), 3 men efter detta har tyvärr brevet råkat ut för något som gjort det fläckigt. Se stor bild

400

31

60236.jpg

11e2

*

Lodrätt par på brev i 5:e viktklassen korrekt frankerat med 60 öre (5x12 öre) stämplat i GÖTEBORG 30.5.1871 och skickat till Uddevalla. Notering "5" i övre vänstra hörnet för 5:e viktklassen. Fräscht brev i normalformat, tyngre brev är ofta i större obehändigt format. Några korta tandspetsar av mindre betydelse. Bra ex av ett brev i en ovanligare viktklass. Se stor bild

2000

32

81091.jpg

15b2

¤

17 öre Liggande Lejon rödaktigt lila (leverans 2) i ett felfritt exemplar stämplat i Stockholm

300

33

61492.jpg

16+7

¤

45 öres porto till Storbritannien från GÖTEBORG 29.5.1868 med notering "via Hull Steamer" (delvis bakom märkena). Röd stämpel LONDON PAID samt svenska noteringar "45" och "Franco" för portot betalt. Se stor bild

1000

34

51068.jpg

17

*

3 öre tandning 14 med stor pappersrest i övre högra hörnet

100

35

80158.jpg

17f

¤

MARIESTAD 20.7.1875 perfekt placerad stämpel samt båge från nästa stämpel på höger sida på 3 öre gulaktigt orangebrun

75

36

70033.jpg

17

¤

Ö H 8.8.1877 (Örebro-Halsberg järnväg) på snedcentrerad 3 öre tandning 14

50

37

50822.jpg

18a

¤

ESPERÖD 18.11.1879 sidvänd stämpel på snedcentrerad 4 öre tandning 14

250

38

51665.jpg

21

¤

KÄRDA 4.2.1875 bra avtryck från den första svåra perioden 1874-1877. Märket har en kort tand på höger sida men är i gengäld välcentrerat. Sitter på ett brevklipp med en sidostämpel GISLAVED 6.2.1875 se stor bild. Bra ex av en svår stämpel

650

39

51641.jpg

21

¤

ROTEBRO 22.8.1875 en något kort tand på höger sida

50

40

71530.jpg

21

¤

STOCKHOLM 29.4.1875 lätt vikt hörntand på ett annars prydligt märke med plåtfel "avrundat övre höger hörn"

50

41

51544.jpg

21

¤

SÖDERHAMN 15.7.1876 praktstämplad 12 öre en lätt vikt hörntand

100

42

80180.jpg

21

¤

Dansk nummerstämpel "24" (Helsingör) på 12 öre tandning 14

75

43

70244.jpg

22f

¤

20 öre blekorange stämplad 13.8.1876 samt båge från andra stämpel. God centrering vilket inte är så vanligt på dessa

100

44

61368.jpg

28

*

3 öre Ringtyp tandning 13 ostämplad

250

45

70972.jpg

28c

¤

Mörkt orangeaktigt brun (ganska låg färgstyrka) med vacker centrering, omvänd stämpel Mariannelund 3.7.1878

150

46

80140.jpg

28g

¤

GRIPENBERG 18.4.1888 på djupt orangebrun 3 öre med bra centrering

75

47

61596a.jpg

28d

¤

3-strip lodrätt med sidvända stämplar GÖTEBORG 12.3.1881

100

48

80278.jpg

28 + 33

¤

Två kuriosa märken med vita fläckar i valörcirkeln. 3 öre felfri samt 20 öre med felande tand nertill

50

49

41551.jpg

29

¤

MALMÖ 8.12.1884, övre vänster hörntand vikt

50

50

80016.jpg

29

¤

ÅSENHÖGA 11..10.1884 vacker stämpel på 4öre med ett par något tunna ställen på baksidan som ofta har uppstått på det mjuka pappret

50

51

71535.jpg

30

¤

LUND 15.10.1884

50

52

71537.jpg

30c

¤

ÖSTERSUND 1.3.1879 något kraftig/utfluten på höger sida annars mycket vacker 5 öre i c-nyans med vacker centrering

100

53

51602.jpg

30+33

¤

DELSBO 7.9.1884 på stort klipp från 25 öres anvisning

50

54

70916.jpg

30v2
32v3

¤

Spegeltryck 2ex av vardera 5 och 12 öre Ringtyp tandning 13. Den ena 5 öringen med en halv tand upptill

75

55

71532.jpg

30

¤

Plåtskada i övre högra hörnet "avrundat och med utlöpare uppåt" samt vit fläck till höger om 5:an. Stämplat i Svennevad 30.5.1880 samt del av nästa stämpel

50

56

61369.jpg

31

*

6 öre Ringtyp tandning 13 ostämplad med i det närmaste perfekt centrering

450

57

70858.jpg

31

¤

BREDSJÖ 14.12.1883 vackert märke med en något kort tand nertill

150

58

80137.jpg

31b

¤

WIMMERBY 16.2.1878 på 6 öre rödaktigt lila

50

59

80178.jpg

31v9 +

¤

Färgad linje i övre marginalen och skruvavtryck i nedre vänstra hörnet på samma märke, sidvänd hel stämpel LUND 610.10.1878. Dessutom ett annat märke med "endast" skruvavtryck i nedre högra hörnet stämplat 4.6.1879, detta inte helt felfritt

100

60

61370.jpg

32

*

12 öre Ringtyp tandning 13

75

61

40163.jpg

32

*

12 öre tandning 13 ostämplat med något ofräsch men gummerad baksida

50

62

80283.jpg

32

**/*

4-block där de nedre märken är ** och de övre * (lätta spår i gummeringen). Litet avskrap på framsidan mellan de nedre märkena på ett annars fräscht block med god centrering

300

63

41576.jpg

32

¤

AHLSJÖHOLM 12.4.1883

50

64

41568.jpg

32

¤

GÅRDBY 24.8.1880

75

65

51482.jpg

32

¤

HAGBY 11.11.1884 prakt-lyx stämpel på 12 öre centrerad åt höger med en halv tand på vänster sida

75

66

51492.jpg

32

¤

HOFMANTORP 7.8.1883 några bokstäver svaga på annars vacker stämpel

50

67

41581.jpg

32

¤

KALMAR 6.12.1883

50

68

41569.jpg

32

¤

K.E.J. 6.3.1880 praktstämpel på 12 öre med några trubbiga tänder

50

69

41595.jpg

32

¤

K.E.J. 13.3.1884

50

70

41598.jpg

32

¤

LINNERYD 24.(5).1884 vacker stämpel, en kort tand till höger

75

71

51481.jpg

32

¤

PÅSKALLAVIK 12.10.1884 hel omvänd stämpel

75

72

51484.jpg

32

¤

RAMQVILLA 4.11.1884

50

73

41584.jpg

32

¤

ROCKNEBY 1.7.1883

50

74

71523.jpg

32

¤

SKURUP 28.10.1884

50

75

51480.jpg

32

¤

STABY 2.2.1884

50

76

51486.jpg

32

¤

STOCKARYD 13.12.1883

50

77

41602.jpg

32

¤

STORÅ 20.7.1884, en halv tand upptill

50

78

60743.jpg

32

¤

TIDAN 27.2.1883

50

79

41575.jpg

32

¤

UPSALA 20.9.1884

50

80

41586.jpg

32

¤

WAGGERYD 8.9.1883 (första perioden 1.3.80 - 14.1.84)

200

81

51487.jpg

32

¤

ÅSHEDA 7.7.1883

50

82

41597.jpg

32

¤

ÖRSJÖ 3.4.1884

50

83

70908.jpg

32

¤

Dansk nummerstämpel "24" för Helsingør på 12 öre Ringtyp

50

84

80015.jpg

32 v

¤

Tydligt rambrott på övre yttre ramlinjen precis vid övre vänstra hörnet på 12 öre stämplad i NORRKÖPING 17.10.1883

50

85

80133.jpg

32v6

¤

Felperforerad med tydlig del av nästa märke på höger sida, några korta (klippta) tänder upptill

75

86

80014.jpg

32v14

¤

Färglinje i övre marginalen

50

87

80134.jpg

32v14

¤

Färglinje i högra marginalen på 12 öre stämplad i LIATORP 2.5.1879

75

88

80135.jpg

32

¤

4-block STOCKHOLM PAKET 24.4.1884 med bra centrerade märken, en tunn fläck på baksidan. "Klumptand" i nedre vänstra hörnet

300

89

80183.jpg

32

¤

6-block 12 öre Ringtyp FINSPONG 1.3.1884 snedcentrerat, några tänder särade mellan de två nedersta märkena men ovanlig enhet

250

90

81052.jpg

33

*

20 öre Ringtyp tandning 13 centrerat åt höger, ej genomlysande ägarstämpel på baksidan

450

91

80017.jpg

33

¤

GOTHEM 6.3.188(6)

50

92

70260.jpg

33 x3

¤

LJUNGÅ 31.3.1882 på vågrätt 3-strip med en kort tand upptill

100

93

31490.jpg

33

¤

NYA LERDALA 31.3.1884 vacker på postanvisningsklipp

50

94

60660.jpg

33

¤

RANSÄTER 24.1.1885

50

95

80279.jpg

33v8

¤

Tydlig del av nästa märke till höger

100

96

80130.jpg

33v14

¤

Vit fyllning i 0:an på 20 öre med kort tand men rättvänd STOCKHOLM PAKET STA:DEN 19.10.1880 samt båge från nästa stämpel

50

97

51605.jpg

33+30

¤

UNNARYD 4.7.1883 på trevligt 25 öres klipp från postanvisning

75

98

51598.jpg

33+30

¤

WISLANDA 23.2.1884 en stämpel på klipp från 25 öres postanvisning

50

99

80127.jpg

33v11 v13

¤

Tjocka eller ojämna/trasiga siffror i fyra olika stadier på 4 märken. Några korta tänder men intressant grupp med märken

100

100

81053.jpg

34

*

24 öre Ringtyp tandning 13 i ett fräscht ostämplat ex centrerat neråt

125

101

80952.jpg

34a

¤

24 öre mattgul med bra centrering och rättvänd stämpel (stor stämpel) Billingsfors

100

102

61603a.jpg

34

¤

3-strip av 24 öre tandning 13 med tre sidvända stämplar KALMAR 19.11.1881. Trevlig enhet

200

103

80018.jpg

35

¤

ALSHEDA 2.5.1884 på 30 öre med svagt skuggad 3:a

50

104

70261a.jpg

35

¤

FRÄNSTA 8.6.1883 på lodrätt par

50

105

51603.jpg

35

¤

KARLSTAD 9.7.1884 mycket vackert stämplad 30 öre på postanvisningsklipp

50

106

80118.jpg

35h

¤

NORRTELJE 17.11.1883 på brun-svartbrun 30 öre på det mjuka pappret

50

107

80117.jpg

35v8

¤

Dragspel (pappersveck orsakat innan tryckningen) genom hela höra delen av märket. FALKÖPING 6.5.1879 sidvänd

150

108

80019.jpg

36

¤

FRÄMMESTAD 9.2.1887

50

109

80116.jpg

36v9

¤

Vit fläck (pärla) under 50 i nedre delen av valörcirkeln. Trevligt märke med vacker omvänd stämpel MARIESTAD 14.1.1883 men en något kort tand

75

110

80115.jpg

38v6

¤

Färglinje (brun) i högra marginalen på 1 krona Ringtyp med hygglig stämpel KALMAR 16.5.1879 samt båge från nästa stämpel

150

111

81112.jpg

39 (v4)

¤

Fyra märken med "början" till varianten hela mustaschen. Samtliga har en vit fläck framför mustaschen

100

112

81111.jpg

39v8 +

¤

Januaristämplar på 10 öre Oscar boktryck. Följande datum ingår 1/1, 2/1, 3/1, 5/1, 6/1, 15/1 och 21/1. Varierad stämpelkvalité men fullt läsbara datum på alla sju märkena

200

113

80085.jpg

40

**

4-block av 2 öre Ringtyp centrerat uppåt vänster

50

114

50131.jpg

40

¤

KRISTIANSTAD 6.11.1892 vacker på 2 öre med felande tand upptill

75

115

81048.jpg

41

**

3 öre Ringtyp med blått posthorn. Centrerat åt vänster

50

116

81049.jpg

42

**

Perfekt centrerad 4 öre Ringtyp med blått posthorn. Något naggad tandning av mindre betydelse på höger sida på ett sällsynt vackert märke

250

117

81050.jpg

43

**

5 öre Ringtyp med blått posthorn på baksidan. Postfriskt märke centrerat åt höger. Tydlig variant "skruvavskav på det övre högra hörnet"

350

118

71396.jpg

43

*

5 öre Ringtyp med blått posthorn på baksidan. Variant "avrundat nedre höger hörn"

125

119

60759.jpg

43

¤

SANDHEM 11.1.1888

50

120

71397.jpg

44

**

Postfrisk 6 öre Ringtyp med blått posthorn på baksidan

125

121

81051.jpg

44b+c

**

Rödlila och mörkt rödlila nyans på 6 öre i vars ett fräscht postfriskt ex

250

122

70976.jpg

44a-c

¤

Alla tre nyanserna i vars ett felfritt fräscht ex med daterade stämplar på 6 öre Ringtyp med blått posthorn på baksidan

350

123

70885.jpg

45

¤

BLIDÖ 27.1.1889

50

124

51022.jpg

45

¤

BOLLNÄS-SÖDERH. 17.8.1889 rättvänd järnvägstämpel

50

125

81116.jpg

45

¤

BREDÅKRA 29.4.1890 på boktryck (kontoret öppnade 08.06.1889)

75

126

81115.jpg

45

¤

BROBACKA 13.4.1889 vackert avtryck från en lite svårare ort i Västergötland

150

127

81118.jpg

45

¤

CHARLOTTENLUND 2.5.1887

50

128

81117.jpg

45

¤

DRÄNGSERED 27.8.1888

50

129

70884.jpg

45

¤

GRÄNGEN 19.4.1889 felande tand upptill

50

130

81120.jpg

45

¤

HASSLEBRO 21.5.1888 en liten tunn fläck upptill

50

131

81119.jpg

45

¤

HESSLUNDA 31.3.1891

75

132

40429.jpg

45

¤

LANDTBRFB 70 8.1.1889 lantbrevbärarstämpel från Degeberga-Hörröd i Skåne

75

133

40430.jpg

45

¤

LANDTBRFB 160 27.12.1890 lantbrevbärarstämpel från Värmland. Något suddig samt del av annan stämpel

50

134

80051.jpg

45

¤

LUDVIKA-FALUN 2.12.1890 järnvägspost 1

50

135

70887.jpg

45

¤

MOKÄRNSHYTTAN 8.1.1889 del av ortsnamnet ej läsbart

50

136

51498.jpg

45

¤

ÅNGBÅTS PXP 71 (Kalmar - Färjestaden) ej hel stämpel

50

137

10915.jpg

45d x2

*

20 öres porto från VISBY 3.12.1890 till Hamburg. Baksidan med svensk PKXP 2 C UTR 5.12.17890 samt HAMBURG 6.12.1890

100

138

71398.jpg

46d

*

20 öre Ringtyp med blått posthorn på baksidan. Fräscht ostämplat ex centrerat åt höger

200

139

51527.jpg

46

¤

GÖTEBORG FILIAL 18.9.1888

50

140

80960.jpg

46

¤

HÖGSJÖ 19.4.1890

50

141

70258.jpg

46

¤

KARMANSBO 30.1.1888 på klipp med en kort tand på höger sida

50

142

70259.jpg

46

¤

KÖPING 12.11.1886

50

143

80959.jpg

46

¤

KÖPING 4.12.1887

50

144

70924.jpg

46

¤

LAHOLM 13.12.1888

50

145

61652.jpg

46

¤

LUND 3.1.1889

50

146

71526.jpg

46

¤

MARIESTAD 14.7.1887

50

147

51523.jpg

46

¤

ÅLED 11.8.1888

50

148

70922.jpg

46

¤

ÖSTER KORSBERGA 20.9.1887

50

149

70251.jpg

46d
43d

¤

ELFVESTORP 6.3.1890 en stämpel på trevligt postanvisningsklipp. Båda märkena på det gulaktiga pappret

100

150

70249.jpg

46+43

¤

FORSHAMMAR 12.12.1888 en stämpel på vackert postanvisningsklipp med välcentrerade märken

100

151

51599.jpg

46+43

¤

VAXHOLM 24.4.1890 på trevligt 25 öres klipp från anvisning

75

152

70250.jpg

46+43

¤

WRETSTORP 5.2.1888 en stämpel på postanvisningsklipp med välcentrerade märken

50

153

50132.jpg

47

¤

HJO 23.3.1889 praktstämpel på 30 öre med två vikta hörntänder

50

154

81143.jpg

47

¤

MÖRARP 3.12.1887 på 30 öre med veck och kort tand

50

155

51529.jpg

48

¤

LULEÅ 17.12.1889

50

156

60165.jpg

48+49

¤

50 öre och 1 krona i vars ett vackert stämpalt ex men båda med tandningsdefekter

50

157

61371.jpg

49

*

1 krona brun och mörkblå Ringtyp tandning 13 med blått posthorn på baksidan

200

158

71533.jpg

49

¤

STOCKHOLM 27.3.92 St.PAKET på bra ex av 1 krona

50

159

80086.jpg

50-51

**

Båda påtrycken på Ringtyp i vars ett 4-block där det gula har arkmarginal upptill

175

160

80947.jpg

52-59

*

Oscar II serie utan 30 öre och 1 krona men med 5 öre både blågrön och gulgrön samt 50 öre blågrå (59c) och olivgrå (59d). Se stor bild

500

161

41722.jpg

52c

**

6-block med övre höger hörnmarginal. Oscar II 5 öre blågrön

450

162

41723.jpg

52c
vm1

*/**

4-block med omvänt vattenmärke. Ett märke **, ett * och två med mindre *-spår. Ett par tänder särade nertill

200

163

80071.jpg

52

¤

HAGBY 2.12.1892 på 5 öre i blågrön nyans

50

164

51510.jpg

52

¤

HAMMAR 31.2.1903 sen februaristämpel

75

165

80031.jpg

52c

¤

STOCKHOLM CARLBERGSVG. 22.1.96 vacker stämpel på litet klipp

50

166

51500.jpg

52c

¤

ÅNGBÅTS PXP No 157 (använd i Mälaren) 22.5.1896 på 5 öre blågrön med kort tand

75

167

60007a.jpg

52+54

¤

Postkontorets kassa-expedition Malmö SEP 13.1893 mycket vacker ovanligt tydlig blå stämpel på postanvisningsklipp

100

168

80063.jpg

54

¤

ALGUTSBODA 28.10.1906

50

169

80048.jpg

54

¤

ASKERS:-LERBÄCK 3.11.1894 järnvägspost 1

50

170

81114.jpg

54

¤

FILIPSTAD-FORSHYTTAN 7.6.1899 lantbrevbärarstämpel

50

171

51518.jpg

54

¤

KÅRSTA-GOTTRÖRA 5.4.1900 lantbrevbärare stämpel från B-län. Tydlig stämpel på märke med litet avskrap i märkesbilden

75

172

80046.jpg

54

¤

LANTBRFB. 70 (lantbrevbärare Degeberga-Hörröd) 22.1.1894 tydlig på 10 öre Oscar med veck på det övre högra hörnet

100

173

51516.jpg

54

¤

LANTBR. No 173 (lantbrevbärarpost Nås - Näfveråsen) 29.10.1895

150

174

51515.jpg

54

¤

LANTBRFB. 175 II (lantbrevbärarpost Falun - Smedsbo) 14.10.____

50

175

51514.jpg

54

¤

LANTBR. No 183 IV (lantbrevbärarpost Häggenås - Raftsjöhöjden) 29.1.1896. Halv stämpel på märke med veck

50

176

81011.jpg

54

¤

LIATORP 7.11.1904

50

177

80064.jpg

54

¤

MÅLASKOG 22.10.1892

50

178

80067.jpg

54

¤

PLK 287B 4.12.1904 något vriden

50

179

80055.jpg

54

¤

SUNTAK 11.9.1909 nästan hel rättvänd på bra centrerat märke

125

180

80058.jpg

54

¤

TODDERÖD 16.10.1910 vackert men en tunn fläck på övre vänstra hörnet

50

181

80066.jpg

54

¤

TORSÅS 10.8.1894

50

182

81142.jpg

54

¤

VALLBY 1.3.1904

50

183

80061.jpg

54

¤

Norsk nummerstämpel "45" från Strömstad-Halden på 10 öre Oscar II

75

184

51596a.jpg

54-52

¤

RÅNEÅ 4.11.1893 vars en stämpel på 10 och 5 öre på anvisningsklipp

50

185

51595.jpg

54+52

¤

SÄRNA 23.10.1893 på stort klipp från postanvisning

50

186

30838.jpg

54

*

EKESTAD 14.4.1905 rättvänd (halva på märket)

50

187

80073.jpg

55

¤

BJÖRBO 1.3.1909 vackert stämplad 15 öre Oscar med en felande tand upptill

50

188

60166.jpg

55

¤

HEDVIGSDAL 3.9.1906 vriden nästan omvänd stämpel

50

189

41547.jpg

55

¤

LOMMA 19.10.1899

50

190

50208.jpg

55

¤

MATFORS 23.12.1899

50

191

70114.jpg

55

¤

SÖRBY 14.5.1908

50

192

80077.jpg

57

¤

BJÖRKE 10.12.1907

75

193

80080.jpg

57

¤

KVILLSFORS 30.9.1910

50

194

80075.jpg

57

¤

MÅLERÅS 21.9.1911

50

195

80958.jpg

57

¤

OCKELBO 234.1902

50

196

80074.jpg

57

¤

ODENSJÖ 2.3.1908

100

197

81012.jpg

57vm2

¤

RYDÖBRUK 18.2.1911 på 25 öre med del av två vattenmärken i sidled

50

198

40362.jpg

58

*

30 öre Oscar centrerat neråt

100

199

40881.jpg

58

¤

NEGLINGE 4.7.1908

50

200

50205.jpg

58a2

¤

HAMMERDAL 19.3.1892 på postanvisningsklipp

50

201

51494.jpg

58

¤

ÅRJENG 20.12.1894

50

202

40363.jpg

59c

*

50 öre blågrå Oscar II centrerat neråt vänster

150

203

40364.jpg

60a

*

1 krona karminrosa och grå Oscar II centrerat uppåt

300

204

80181.jpg

64

¤

HJERPEN 17.7.1902

50

205

81122.jpg

64

¤

LOMMA 23.12.1901 violett/anilin färgad stämpel Nst 14. Enligt SSPDs hemsida finns endast en blå stämpel från 07.12.1907 registrerad

150

206

80161.jpg

64

¤

VEXIÖ 11.4.1904 vackert märke där den högra 1:an i 11 nästan slagit hål i pappret, men ändå inte en kraftig stämpel

50

207

61486.jpg

65

*

5 kronor Posthuset ostämplad

450

208

61306.jpg

65
65vm2

¤

4-block av 5 kronor Posthuset där de båda nedre märkena har en liten del av ett 3:e vattenmärke

500

209

40365.jpg

66-67

*

Oscar II utan vattenmärke, 20 och 25 öre

100

210

50202.jpg

67

¤

JÖNKÖPING 2 14.9.1911

50

211

80076.jpg

67

¤

SÄFSJÖSTRÖM 16.10.1911 på snedcentrerad 25 öre utan vattenmärke

50

212

80087.jpg

68-70

**

4-block serie Lilla Riksvapnet med vattenmärke krona där 4 öre har nedre vänster hörnmarginal

100

213

70359.jpg

71-74

**

Privata påtryck "frima 65" och "WASA" med tonvikten på 4-block av "frima 65" med över 60st 4-block 2 öre, ca 150st 4-block 4 öre samt ca 50st par 1 öre

100

214

80963.jpg

72cx

¤

LANDSKRONA 27.3.1914 på 2 öre med omvänt vattenmärke. En något kort tand upptill på annars trevligt märke

50

215

80964.jpg

73cx

¤

3 öre med omvänt vattenmärke linjer, del av stämpel

50

216

60775.jpg

74

¤

KUNGSBACKA 14.9.1912

50

217

61348.jpg

75

**

4-block av 5 öre Medaljong med vattenmärke krona, som nästan alltid på denna utgåva något sned centrering

150

218

81013.jpg

75

¤

5 öre med vattenmärke krona, halv tand nertill annars ett trevligt ex stämplat i Stockholm 16.5.11

50

219

70919.jpg

75

¤

Vågrätt par av 5 öre Medaljong med vattenmärke krona

100

220

80983.jpg

76

**

4-block av 10 öre Medaljong med vattenmärke krona

200

221

40837.jpg

77

*

1 krona Medaljong med vattenmärke korna, centrerat åt vänster

150

222

71401.jpg

77 rk

*

Riktkors i övre vänstra hörnet (position 51 i arket), tydligt med två hela streck synliga och ovanligt god centrering för att ha riktkors som normalt hamnade i marginalen

200

223

41649.jpg

79

¤

ÅSEDA 6.3.17

50

224

70045.jpg

82

¤

Riktkors i övre högra hörnet (position 60)

50

225

60252.jpg

83

¤

LIMHAMN 6.3.19 vacker stämpel

50

226

80272.jpg

86

**

Hörnmarginal 4-block från övre högra hörnet med plåtnummer 13

50

227

61606.jpg

88

**

30 öre Medaljong centrerat åt höger

100

228

80264.jpg

89

**

4-block med nedre vänster hörnmarginal av 35 öre Medaljong. Fräscht block med typisk kamtandning. Se stor bild

400

229

40164.jpg

90

*

40 öre Medaljong med god centrering

50

230

40367.jpg

90

*

40 öre Medaljong

50

231

40368.jpg

91

*

50 öre Medaljong, centrerat neråt

100

232

80271.jpg

91bz

**

4-block av 50 öre Medaljong med vattenmärke KPV på alla 4 märken, i mitten med halva bokstäver på resp märke

2000

233

80274.jpg

93

**

Plåtnummer 2 och 3 på vars ett 4-block med hörnmarginal

50

234

80273.jpg

95

**

Hörnmarginal 4-block från övre högra hörnet med plåtnummer 3

50

235

40369.jpg

96

*

1 krona Medaljong utan vattenmärke, fräscht ex

175

236

61347.jpg

97-104

**

4-block serie påtrycken på Medaljong, 8 olika

150

237

80275.jpg

99

**

Hörnmarginal 4-block från övre högra hörnet med plåtnummer 139

50

238

81014.jpg

99

¤

MALMÖ 4 4.6.18

50

239

60169.jpg

99

¤

STOCKHOLM 12.7.18 något lätt men vacker stämpel på provisoriet 7 på 10 öre med utpräglad kamtandning

50

240

61343.jpg

100a bz

**

4-block 12 på 25 öre Medaljong med vattenmärke KPV (omvänt) på alla 4 märkena och bra centrering

100

241

71618.jpg

105-114

**

Landstorm I komplett postfrisk serie

200

242

61310.jpg

105-114

*

Landstorm I komplett ostämplad serie

75

243

71402.jpg

105cx

**

Omvänt vattenmärke på 5+5 på 2 öre Landstorm I

100

244

80263.jpg

114A

**

Påtryck på originalmärke 50 öre Ringtyp med blått posthorn på baksidan, upplaga endast 1000ex. Centrerat åt vänster

100

245

71619.jpg

115

**

5+5 öre på 1 öre svart Landstorm II med god centrering

200

246

70120.jpg

116

¤

Bruksstämplad i Göteborg

50

247

81092.jpg

125

**

10 öre + KR 4,90 Landstorm II på 5 kronor Posthuset med god centrering

450

248

71766.jpg

125

**

10 öre + KR 4,90 Landstorm II på 5 kronor Posthuset

400

249

81093.jpg

125

**

10 öre + KR 4,90 Landstorm II på 5 kronor Posthuset

400

250

80987.jpg

126-135

**

Landstorm III komplett postfrisk serie

175

251

80988.jpg

126-135

**

Landstorm III komplett postfrisk serie

175

252

80989.jpg

126-135

*

Landstorm III komplett ostämplad serie

50

253

80255.jpg

126cx

**

Vattenmärke omvända linjer på 7+3 på 5+FEM på 2 öre orange

125

254

80256.jpg

126cx

**

Vattenmärke omvända linjer, centrerat åt vänster

100

255

80088.jpg

127cc

**

Vackert centrerat 4-block av 7+3 på 5+FEM på 3 öre brun

75

256257

70263.jpg

127cz

**

4-block där de båda nedre märken har vattenmärke linjer och KPV. Centrerat åt vänster

100

258

80104.jpg

136-138

**

Luftpost 1920 komplett postfrisk serie

125

259

61367.jpg

136-138

**

4-block serie Luftpost 1920. Blocket med 20 på 2 öre är snedcentrerat

300

260

80089.jpg

136cz
136cc

**

4-block där de båda övre märkena har tydligt vattenmärke KPV. Centrerat neråt

50

261

80090.jpg

138v3

**

4-block där det nedre vänstra märket har påtrycksvariant från position 61 "högra 5:an skadad upptill". Märkenas positioner i 100 arket är 51-52-61-62. Ovanligt bra centrering

500

262

80091.jpg

140Ca

**

Mycket vackert 4-block av 5 öre grön utan vattenmärke på Agry-papper med övre marginal

400

263

41668.jpg

142Acc

¤

3-strip med god centrering stämplat i ÅKARP 1924. Det högra märket med något genomlysande prick

175

264

40078.jpg

142Ea

¤

5 öre brunröd tandning 13 utan vattenmärke (A1 papper), centrerat åt höger

300

265

41666.jpg

142Ea

¤

5 öre brunröd tandning 13 utan vattenmärke (A1 papper), välcentrerat märke stämplat 22.12.1923 men några korta tänder till vänster

150

266

41667.jpg

142Ea

¤

Vågrätt par med en central maskinstämpel KARLSTAD 11.10.23 på 5 öre tand 13 utan vattenmärke, centrerat åt höger

550

267

70013.jpg

143Acx
143Acxz

**

5 öre grön typ II 2-sidig med vattenmärke linjer respektive linjer + KPV i vars ett 4-strip

100

268

60718.jpg

143+192

¤

BRYNGELHÖGEN 12.4.26 sidvänd på postanvisningsklipp med 5 öre Lejon (ktt) och 50 öre profil. Något svårtytt datum men tydlig ankomststämpel ÖSTERSUND 13.4.26 på baksidan

50

269

80092.jpg

143Ca

**

5 öre gulaktigt grön typ II 4-sidig på A1-papper i 4-block. Vacker centrering och mycket bra tandning

125

270

81138.jpg

143Ca

¤

RÅÅ 16.12.32

50

271

81054.jpg

143Ea

**/*

5-strip tandning 13 utan vattenmärke där mittmärket har fastsättarspår, övriga 4 märken postfriska. Se stor bild

400

272

81139.jpg

144A

¤

Figurstämpel på 10 öre grön 2-sidig

50

273

41670.jpg

144Acz

¤

10 öre grön med tydligt vattenmärke omvända linjer och bokstäver

300

274

80029.jpg

144Acz

¤

10 öre grön 2-sidig med vattenmärke omvända linjer och KPV. Ett riss på vänster sida på ett annars ok märke

100

275

70864.jpg

144C

**

10 öre grön 4-sidig utan vattenmärke

50

276

80030.jpg

144Cbz

¤

10 öre grön 4-sidig med vattenmärke KPV (tydliga bokstäver mitt på märket). Centrerat åt höger med sidvänd stämpel ÄLFSBYN 13.12.(24)

350

277

70865.jpg

144Ccx

*

10 öre grön 4-sidig med vattenmärke linjer

50

278

60773.jpg

144Ccx

¤

10 öre grön 4-sidig med vattenmärke linjer

225

279

81015.jpg

144Ccx

¤

10 öre grön 4-sidig med vattenmärke linjer stämplat 15.1.1925

225

280

61315.jpg

144Ccx

¤

10 öre grön 4-sidig med vattenmärke linjer. Maskinstämpel men perfekt centrering

225

281

80944.jpg

144Ccx

¤

10 öre grön 4-sidig med vattenmärke linjer. Något kraftig stämpel

175

282

81060.jpg

144Ccxz

**

10 öre grön 4-sidig med vattenmärke linjer och KPV. Centrerat neråt höger, bra tandning

600

283

71510.jpg

145C

**/*

10 öre violett typ I 4-sidig i vågrätt par med ett ** och ett * märke

50

284

80093.jpg

145C

**

4-block av 10 öre violett typ I 4-sidig tandning

150

285

71426.jpg

145Ea

**

10 öre violett typ I tandning 13 på A2-papper utan vattenmärke

100

286

81055.jpg

145Ea

**

5-strip med god centrering. 10 öre violett typ I tandning 13 utan vattenmärke. Se stor bild

500

287

81056.jpg

145Ecxz

**

5-strip där märket längst till höger har ändremsa (**/*). Vattenmärke linjer och KPV. Se stor bild

200

288

71627.jpg

145E

**

Alla de tre olika 10 öre violett typ I tandning 13. Facit-Nr 145Ea (utan vm), 145Ecx (vm linje) och 145>Ecxz (vm linje + KPV)

175

289

80094.jpg

146Cc

**

4-block 10 öre typ II på det vita A3-pappret med övre marginal, centrerat åt vänster men i gengäld tydligt plåtfel/plåtsår vid siffrorna 10 på det nedre vänstra märket

150

290

71427.jpg

146E

**

10 öre violett typ II tandning 13 centrerat åt höger

50

291

81123.jpg

147

¤

RANSTA 17.8.1925

50

292

81124.jpg

147

¤

RÄFVÅLA 3.8.1925

50

293

81135.jpg

148A T

¤

Plåtskarvtecken i form av en halv 2:a i nedre marginalen. Ett från framsidan ej synbart veck men bra stämplat Östervåla 18.3.1922

50

294

81136.jpg

148A T

¤

Plåtskarvtecken i form av punkt i nedre marginalen samt plåtskarvlinje till höger

50

295

71428.jpg

148C

**

30 öre Stående Lejon med 4-sidig tandning. Snedcentrerat som dessa oftast är

150

296

80096.jpg

148C

**

6-block av 4-sidiga 30 öre Lejon med klart bättre centrering än normalt. Smal plåtskarvlinje mellan märkena 2:a och 3:e märkena. Se stor bild

1000

297

50225.jpg

149A

**

10 öre - en face postfriskt med slitet tryck. Ett lättare gummiveck ej synbart från framsidan

125

298

80266.jpg

149A

**

10 öre en face 2-sidig med god centrering

225

299

71509.jpg

149A

**/*

3-strip av 10 öre en face med två postfriska märken, lätt fastsättarspår på mittmärket. Det högra märket med rullnummer "46". Centrerade åt vänster

400

300

40349.jpg

149Ab

*

10 öre en face på Agrg-papper med lätt *-spår

50

301

71419.jpg

149Abz

*

10 öre en face med vattenmärke KPV (del av bokstäver upptill)

100

302

80026.jpg

149Abz

*

10 öre en face med vattenmärke KPV, centrerat åt höger med plåtskarvlinje till vänster

100

303

80962.jpg

149Abz

¤

Vattenmärke KPV, rättvänd stämpel PLK 29.1.1921 (ej läsbart nummer)

50

304

80097.jpg

149C

**

4-block av 10 öre en face med plåtskarvlinje till vänster. En halv tand nertill på ett annars fräscht block

250

305

80268.jpg

151A

**

20 öre en face 2-sidig

250

306

71420.jpg

151Abz

*

20 öre en face med vattenmärke KPV (hela bokstäver nertill)

200

307

80148.jpg

151Cbz

¤

Vågrätt par 4-sidiga 20 öre en face med vattenmärke KPV, två stämplar och centrerat åt vänster

200

308

71623.jpg

152Abz

**

Gustaf II Adolf 2-sidig med vattenmärke KPV, tydliga hela bokstäver mitt på märket

200

309

80027.jpg

152Acx

*

Gustaf II Adolf 2-sidig i par med vattenmärke linjer. Båda centrerade åt höger men tydligt vattenmärke och bra tandning

400

310

80146.jpg

152Cbz

**

Vattenmärke KPV (tydligt) på 4-sidig G II A

75

311

70229.jpg

152Cbz

**

4-block med vattenmärke KPV mellan märkena. Snedcentrerat åt vänster. Övre högra märket med korta tänder, de övriga tre med felfri tandning. Facit = 2000.-

200

312

71625.jpg

153b

**

20 öre Gustav Vasa mörkt ultramarinaktigt violett på B-papper utan vattenmärke

50

313

71626.jpg

153bz

**

Båda nyanserna av 20 öre Vasa med vattenmärke KPV. Den ljusa (153c bz) med en kort tand men i gengäld rullnummer på baksidan

200

314

70960.jpg

153bz

¤